Onze leden

Bestuursleden: 4

Organisations (A > Z): 37

Accenture (2016)
Accenture zet zich wereldwijd in voor het welzijn en de inclusie van haar LGBTQ+ medewerkers en ondersteunt hen via het Allies netwerk, waarin alle medewerkers kunnen samenkomen om meer te leren over LGBTQ+ gerelateerde onderwerpen, maar ook door bijvoorbeeld koppels van hetzelfde geslacht in alle regio’s dezelfde voordelen te geven als andere koppels.
Accenture BeLux is blij deze steun ook te kunnen tonen door deel te nemen aan Open@Work, om zich te laten inspireren en door het delen van ervaringen en ideeën met andere organisaties. Dit maakt deel uit van onze strategie om bij te dragen tot een meer diverse werkplek en samenleving, waarin elk individu een plaats heeft en gerespecteerd en gewaardeerd wordt. Bekijk hier enkele voorbeelden van hoe wij inclusie & diversiteit ondersteunen. De link die ik heb ingesloten is: https://www.accenture.com/be-en/about/inclusion-diversity-index

Actiris (2019)
Als maatschappelijk verantwoordelijke werkgever wil Actiris een model diversiteitsbeleid invoeren. Deelname aan de arbeidsmarkt is een belangrijke vector in de totstandbrenging van een inclusieve samenleving. De visie van Actiris als de Openbare Dienst voor Arbeidsbemiddeling van het Brussels Gewest is gebaseerd op de wil om de burgers kwaliteitsvolle diensten aan te bieden die bijdragen tot de tewerkstelling van werkzoekenden in Brussel. Door de diversiteit van onze doelgroepen in het Actiris-personeelsbestand te weerspiegelen, kunnen we beter inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt.
Als lid van Open@Work streeft Actiris naar een inclusieve werkomgeving voor iedereen. Wij willen dat onze werkomgeving, ons personeelsbeleid en onze organisatiecultuur rekening houden met de behoeften van iedereen. Actiris wil zich ook positioneren als een inclusieve Brusselse werkgever die openstaat voor iedereen.

Ansell (Nieuw lid 2023)
Ansell is een toonaangevende speler op het gebied van duurzame en hoogwaardige veiligheidsoplossingen voor persoonlijke bescherming. Het bedrijf heeft als doel mensen wereldwijd te beschermen en veilige, gezonde en productieve werkomgevingen te creëren. Met meer dan 12.000 werknemers in 55 landen heeft Ansell een sterke wereldwijde aanwezigheid en cultiveert het bedrijf een cultuur van internationale samenwerking.
Ansell erkent de waarde en de voordelen van een gediversifieerd en inclusief personeelsbestand. Onze Brusselse vestiging telt meer dan 35 nationaliteiten, 48 verschillende origines en er worden meer dan 15 talen gesproken op een totaal van circa 250 werknemers. We streven naar een inclusieve cultuur waarin werknemers zich thuis voelen en worden aangemoedigd alle kansen te benutten om zich verder te ontwikkelen. Diversiteit draait rond de erkenning en de waardering van werknemers met verschillende achtergronden, capaciteiten, perspectieven en ervaringen.
Binnen de EMEA-APAC regio hebben we drie grote Diversity, Equity and Inclusion werkgroepen die rond verschillende thema’s werken: Culture & Generations, Gender Diversity and Disability & Neurodiversity. Deze werkgroepen worden geleid voor en door werknemers en hebben als doel om bewustzijn te creëren, dialoog mogelijk te maken en concrete acties en/of richtlijnen op te zetten. LGBTQ+ is hier dan ook een belangrijk onderdeel van!

Arcadis (2021)
Arcadis erkent de waarde die inherent is aan een divers personeelsbestand en een inclusieve werkomgeving: meer holistische en gefundeerde besluitvorming, betere prestaties en meer innovatie; grotere betrokkenheid van werknemers; en een betere marktreputatie.
Bij Arcadis waarderen we de verschillen tussen mensen en de bijdrage die deze verschillen leveren aan ons bedrijf. Onze programma’s voor diversiteit en inclusie zijn gericht op het ontwikkelen van een open en inclusieve werkplek die divers denken op alle niveaus in de organisatie bevordert, met als doel betrokkenheid van werknemers en beter voldoen aan de behoeften van onze klanten.
Bovenal, in lijn met de Arcadis-waarde van integriteit en ons kerngedrag: Wij waarderen elkaar, zetten wij ons in om ervoor te zorgen dat alle medewerkers zich gewaardeerd voelen, erbij horen en met respect en waardigheid worden behandeld – het is een bedrijfsbehoefte en onze verantwoordelijkheid.

AXA (2020)
Diversiteit en inclusie maken al jaren deel uit van het DNA en de bedrijfscultuur van AXA. Wij verzetten ons tegen elke vorm van discriminatie en bevorderen actief inclusie, omdat wij geloven dat we door onszelf te kunnen zijn, beter samenwerken. We werken aan verschillende thema’s, waaronder seksuele geaardheid en genderidentiteit.
AXA België neemt deel aan Brussels’ Pride en is een trots lid van Open@Work. Zo kunnen we meer te weten komen over hoe we onze LGBTQ+-collega’s en -bondgenoten het best bij het programma kunnen betrekken, en kunnen we hen de kans bieden hun netwerk uit te breiden en aan conferenties deel te nemen.

Bain & Company Belgium, Inc. (2021)

Bank of NY Mellon – PRISM (2022)
BNY Mellon SA/NV is lid geworden van Open@Work omdat we geloven dat de doelstellingen van het netwerk overeenkomen met onze doelstellingen en door samen te werken kunnen we bijdragen aan het creëren van inclusieve werkomgevingen voor leden van de LGBTQ+ gemeenschap in België en daarbuiten.
Om te kunnen doen waar we goed in zijn, moeten we bij BNY Mellon het beste wereldwijde team samenstellen, waarbij ieder van ons in staat wordt gesteld zijn of haar verschillen te benutten om een unieke bijdrage te leveren, nieuwe waarde te creëren, buitengewone service te verlenen en ons bedrijf te laten groeien. Onze Employee Resource Group voor LGBTQ+ inclusie – PRISM – heeft als missie om LGBTQ+ inclusie te bevorderen ten voordele van alle collega’s en het bedrijf door middel van activiteiten op de werkplek en externe betrokkenheid. Het lidmaatschap staat open voor alle medewerkers.
Door het betrekken van onze leiders, werknemers, externe allianties en de gemeenschap, streeft PRISM naar een omgeving waar:
– LGBTQ+ mensen welkom zijn en gewaardeerd worden, en hun volledige potentieel kunnen bereiken;
– een betrokken managementteam is opgeleid, bekwaam en bereid is invloed uit te oefenen ter ondersteuning van en pleitbezorger voor PRISM, onze LGBTQ+ medewerkers en de bredere LGBTQ+ gemeenschap;
– er is meer zichtbaarheid voor LGBTQ+ management en next generation leaders, zowel intern als extern en,
– er is een authentieke en toegewijde groep bondgenoten die volledig betrokken is bij de LGBTQ+-kwesties bij BNY Mellon.

Belfius (2022)
We zijn lid geworden van dit netwerk om de LGBTQ+ inclusie te bevorderen. Dit jaar willen we een LGBTQ+ netwerk opzetten, met de tips & tricks van andere leden die een sterk netwerk hebben opgebouwd. Bovendien willen we andere leden leren over andere onderwerpen om ons beleid en onze praktijken te verbeteren.
Met de kennis van Open@Work zullen we blijven leren en groeien naar LGBTQ+ inclusie, om te netwerken en te leren van andere organisaties maar ook om hen te inspireren.

Belgian Defence Rainbow Community – BELDEFRAC (2019)
De Belgian Defence Rainbow Community (BELDEFRAC), de LGBTQ+ vereniging zonder winstoogmerk van de Belgische Defensie, wil een LGBTQ+ gemeenschap uitbouwen, de zichtbaarheid van LGBTQ+ personeel binnen de organisatie verbeteren en zorgen voor een veilige en inclusieve werkplek voor ons LGBTQ+ personeel.
Een van haar taken is ook banden te leggen met LGBTQ+-organisaties die maatschappelijk actief zijn op het gebied van empowerment en belangenbehartiging.
Open@Work is voor ons een van die organisaties waar we kennis kunnen delen en kunnen leren van de ervaringen van federale organisaties en particuliere bedrijven.
We hoefden geen twee keer na te denken om lid te worden.

BNP Paribas Fortis – Pride Belgium Network (2016)
Samen met Accenture en KLIQ, is BNP Paribas Fortis een van de cofounders van Open@Work. Onze visie? Inclusie en respect voor alle vormen van diversiteit zijn essentiële hefbomen voor succes en liggen perfect in lijn met de waarden van BNP Paribas Fortis, zowel intern als in de relatie met onze klanten.
Binnen onze bank is BNP Paribas PRIDE Belgium (een van de 22 nationale PRIDE-netwerken van de groep BNP Paribas) actief als een professioneel, niet-communautair netwerk dat openstaat voor al wie LGBTQ+ een warm hart toedraagt. Ons doel: bijdragen tot het creëren van een professionele en sociale omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en haar, zijn of hun ding kan doen. Los van seksuele geaardheid, identiteit of genderexpressie.
Dit uitbouwen van een positieve, open en inclusieve toekomst voor medewerkers en klanten, ligt in lijn met twee belangrijke waarden van BNP Paribas Fortis:
– Make life easier: we bevorderen het welzijn van LGBTQ+’ers door mee te werken aan het ontwikkelen van een steeds inclusievere werkomgeving. Een plek waar respect en waardering heersen, waar LGBTQ+-medewerkers zich veilig voelen en geen gevolgen hoeven te vrezen voor hun welzijn op het werk of hun loopbaan.
– Enable people to grow: we organiseren leuke momenten (conferenties, fora, lunches, avonden …) en werken mee aan het sensibiliseren van managers en medewerkers rond de thema’s LGBTQ+, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en biologisch geslacht. En we staan BNP Paribas Fortis, en in het bijzonder HR, bij in het beleid om de diversiteit op het vlak van LGBTQ+ te versterken, inclusief beleid ten aanzien van onze klanten en prospects.

bpost (Nieuw lid 2023)
bpost is een grote supporter van diversiteit, gelijkheid en inclusie. We willen een werkgever zijn waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht etniciteit, sociale achtergrond, religie, gender, leeftijd of handicap, al dan niet zichtbaar.  Onze 25.000 medewerkers in België zijn een afspiegeling van de maatschappij waarin we actief zijn en hun diversiteit is een belangrijke troef.  We hebben al verschillende milestones gezet voor inclusie: de “100% respect” actie en de Pride2b werkgroep. Deze laatste richt zich specifiek op de inclusie van LGBTQIA+ werknemers. We zijn blij dat we ons hebben aangesloten bij het open@work netwerk, met respect voor iedereen.

Brussel Fiscaliteit (2020)
Bij Brussel Fiscaliteit telt niet alleen elke Brusselaar, maar ook elke medewerker. Als Brusselse overheidsadministratie streven we naar een ‘representatieve’ samenstelling: ons personeelsbestand moet de maatschappij zo goed mogelijk weerspiegelen. Op die manier kunnen we de burger een betere dienstverlening bieden. De maatschappelijke evoluties rond seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie zijn ons niet ontgaan. Sinds 2020 zijn we daarom lid van Open@Work. Hiermee willen we intern tonen dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Ook willen we onze praktijk- en ervaringskennis vergroten binnen de personeelsdienst. Extern willen we het signaal geven dat we diversiteit omarmen door via Open@Work deel te nemen aan de Belgian Pride Parade. Want bij Brussel Fiscaliteit geloven we dat jezelf kunnen zijn essentieel is voor een gezonde werkomgeving.

Deloitte – GLOBE (2019)
Deloitte België is er trots op lid te zijn van Open@Work. Wij geloven dat het ontwikkelen van ondersteunende netwerken essentieel is voor ons doel om een diverse en inclusieve omgeving te bevorderen en ons doel om een impact te maken die ertoe doet.
In 2019 hebben we GLOBE opgericht, ons interne netwerk voor LGBTQ+ medewerkers en bondgenoten om initiatieven, vieringen en gesprekken over diversiteit en inclusie te leiden. Netwerken zoals Open@Work en GLOBE spelen een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat onze mensen zich op het werk in staat voelen om zichzelf te zijn en dezelfde kansen hebben om zich te ontwikkelen en succesvol te zijn. Dit streven naar inclusie stelt onze organisatie in staat mensen aan te trekken en te behouden die zowel op als buiten het werk unieke perspectieven inbrengen, feestvieren en leren, en bijdragen aan onze organisatie, klanten en gemeenschappen.

égalité (2022)
Egalité – een vereniging voor LGBTI+-personeel dat binnen de EU-instellingen werkt – werd in 1993 opgericht met als doel elke vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken te bestrijden. De vereniging wil er met name voor zorgen dat LGBTI+-collega’s (inclusief koppels van hetzelfde geslacht) zonder discriminatie worden behandeld binnen EU-organen en -instellingen, en dat ze een ondersteunend netwerk hebben; ook voert de vereniging campagne voor LGBTI+-rechten in Europa.
In de jaren sinds haar oprichting heeft Egalité veel bereikt op gebieden als de erkenning van huwelijken en partnerschappen tussen mensen van hetzelfde geslacht, de toekenning van uitkeringen aan paren van hetzelfde geslacht en het opstellen van EU-wetgeving die rekening houdt met LGBTI+-belangen. Momenteel is Égalité onder andere actief op het gebied van bewustwording op de werkvloer en de behoeften van ‘regenboog’-gezinnen en LGBTI+-personeel dat in delegaties buiten de EU werkt.

Euroclear (2022)
Als onderdeel van onze Environment/Social/Governance (ESG) aanpak, zetten wij ons bij Euroclear in voor het bevorderen van een inclusieve cultuur. Euroclear is een bedrijf met meer dan 80 verschillende nationaliteiten en mensen met verschillende achtergronden en culturen. Wij geloven dat inclusie essentieel is voor zakelijk succes. Euroclear streeft naar een omgeving waar iedereen vrij is om zichzelf te zijn, gehoord te worden en de kans krijgt om te groeien in zijn gekozen carrière pad.
Om deze inclusieve cultuur tot stand te brengen, richten wij ons op het verwijderen van barrières die mensen verhinderen zich echt vertegenwoordigd te voelen. Wij moedigen onze mensen aan om betrokken te raken bij onze vele verschillende D&I-initiatieven en wij hebben momenteel vijf door werknemers gerunde gemeenschappen. In 2022 hebben we de groep Euroclear Proud Network opgericht met als doel het bewustzijn en de zichtbaarheid rond de LGBTQ+ gemeenschap, haar rechten en problemen te vergroten.
We hebben ons aangesloten bij Open@work met de bedoeling te leren van de ervaringen van LGBTQ+ gemeenschappen in andere bedrijven. Samen willen we een inclusieve werkomgeving in België bevorderen en dit voorbeeld uitdragen naar de andere locaties waar we aanwezig zijn.

Eurostar (Nieuw lid 2023)

Expert Academy (2021)
Wij geloven dat door training en coaching iedereen een expert kan worden in zijn of haar vak of domein. Onze medewerkers hebben een hart voor de LGBTQQ+ community en zijn gedreven professionals die hun passie en ervaring willen doorgeven zodat jij op professioneel vlak kunt groeien en met succes jouw doelstellingen kunt bereiken. Het ontwikkelen van talent is onze passie.   www.expertacademy.be

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) (Nieuw lid 2023)
Diversiteit, in de breedste zin van het woord, is stilaan een belangrijk en alomtegenwoordig thema geworden in de Brusselse samenleving. Ook vandaag nog halen thema’s als armoede, migratie, integratie, etnische verschillen, inclusie, seksisme, discriminatie, redelijke aanpassingen op het werk, queer rechten, genderidentiteit en vele andere regelmatig de krantenkoppen en wekken ze de interesse van alle maatschappelijke actoren. Brussel wordt nog steeds geconfronteerd met complexe en hardnekkige problemen op het vlak van integratie en sociale ongelijkheid, die de mobilisatie vereisen van alle drijvende krachten in ons Gewest, met inbegrip van onze instelling.
Ons Gewest speelt een belangrijke economische rol in het land, maar onderscheidt zich ook door zijn grote regionale diversiteit, waardoor Brussel een van de meest kosmopolitische steden ter wereld is. Met een veelheid aan werkgevers, zowel privé als publiek, is het essentieel dat al deze institutionele en economische actoren de diversiteit van Brussel, die een echt toekomstpotentieel vertegenwoordigt, harmonieus integreren. Vanuit deze positieve visie bouwt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) voort op de rijkdom van de Brusselse diversiteit om er een essentiële troef van te maken voor zijn goede werking en voor de kwaliteit van de diensten die aan de Brusselse gebruikers worden aangeboden. De GOB zet sterk in op diversiteit, zoals blijkt uit de aanstelling van een voltijdse Diversiteitsmanager en de oprichting van een cel Diversiteit die verantwoordelijk is voor de implementatie van een tweejaarlijks Actieplan Diversiteit, in nauwe samenwerking met onze interne Begeleidingscommissie Diversiteit.

GSK – SPECTRUM network (2019)
Spectrum is een GSK Employee Resource Group die de inclusie van alle mensen viert, ongeacht hun seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie.
Onze missie is om een ondersteunend, verzorgend forum te bieden voor de medewerkers van GSK, over het hele spectrum van seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie.
We steunen GSK’s homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender, queer en heteroseksuele bondgenoot werknemers, en werken samen met GSK om het bewustzijn en begrip van problemen en zorgen die hen beïnvloeden te vergroten.

ING – Rainbow Lions Belgium (2019)
Bij ING bevorderen we diversiteit niet alleen omdat dat juist is. We stimuleren diversiteit omdat we zonder diversiteit onze strategie niet kunnen uitvoeren. Diversiteit is essentieel voor ons bedrijf omdat verschillende perspectieven innovatie stimuleren, groei versnellen en leiden tot meer robuuste beslissingen en resultaten. De Rainbow Lions is een van de D&I-werknemersnetwerken van ING België. Hun focus ligt op de LGBTQ+ gemeenschap, hun vrienden en bondgenoten. Hun missie is om alle medewerkers en ING te ondersteunen bij het scheppen van de juiste voorwaarden voor een vertrouwde en veilige werkomgeving wereldwijd. Dit doen ze door het actief promoten van LGBTQ+ inclusie en bewustzijn bij het ING-management, medewerkers en het publiek via interne en externe workshops, lidmaatschap van diversiteitsorganisaties zoals Open@work, deelname aan LGBTQ+ benchmarks, HR-beleidsevaluaties en nog veel meer.
Wilt u meer weten?
Website: https://www.ing.jobs/belgium/why-ing/diversity-at-ing.htm
E-Mail: RainbowLions.BE@ing.com

Johnson & Johnson – Open&Out (2021)
Johnson & Johnson en al haar operationele ondernemingen zetten zich in voor de diversiteit van het personeel, het creëren van gelijkheid in onze systemen en het koesteren en bevorderen van een cultuur van inclusie. We weten dat het samenbrengen van verschillende achtergronden, culturen en perspectieven innovatie bevordert die ons helpt om de complexe gezondheidsproblemen van vandaag op te lossen.
J&J’s Open&Out is een wereldwijd netwerk van LGBTQ+ en Ally individuen die open-minded zijn en een verschil willen maken door veilige en inclusieve werkruimtes te creëren, gezondere gemeenschappen te bevorderen en onze werknemers mondiger te maken. De groep heeft afdelingen in J&J-kantoren over de hele wereld en wordt aangestuurd door vertegenwoordigers in elk land. We hebben een duidelijke missie om op te komen voor de volledige inclusie van mensen uit de LGBTQ+-gemeenschap binnen Johnson & Johnson en in de gemeenschappen die we dienen, en we moedigen individuen aan om zich zo veel mogelijk in te zetten om steun te betuigen aan hun LGBTQ+-collega’s.

KBC (2022)
Bij KBC is onze bedrijfscultuur, die de kern vormt van onze identiteit, sterk verbonden met de waarde ‘respect’. Elkaar op een respectvolle en verantwoordelijke manier behandelen is trouwens een kernwaarde die we zowel naar onze klanten als naar onze collega’s toe hanteren. We stimuleren een cultuur waarin we allemaal vrij zijn om onszelf te zijn, onze mening te delen en waarin een open mentaliteit heerst.
Bij KBC omarmen we inclusie en hebben we een duidelijke ambitie om de diversiteit in onze organisatie te vergroten. Daarom hebben we Proud@KBC opgericht, een ‘personeelsorganisatie’, met als doel een veilige ruimte te creëren voor LGBTQIA+ collega’s en bondgenoten om met elkaar in contact te komen en ervaringen te delen, maar ook om bewustzijn te creëren rond bepaalde onderwerpen.

Leefmilieu Brussels (2021)

Legal Diversity & Inclusion Alliance – LDIA (2019)
De leden van de Legal Diversity & Inclusion Alliance verbinden zich ertoe een diverse en inclusieve werkplek op te bouwen waar iedereen gelijke behandeling en kansen krijgt, ongeacht ras, etnische of sociale afkomst, geslacht of seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, taal, godsdienst, politieke voorkeur, of enige andere grond van persoonlijke discriminatie.  LDIA bestaat momenteel uit 50 advocatenkantoren. 
Onze inzet voor diversiteit en inclusie neemt de vorm aan van een belofte om discriminatie op de werkplek uit te bannen, een inclusieve organisatiecultuur te bevorderen en tastbare acties te ondernemen om de in ons handvest uiteengezette doelstellingen te verwezenlijken. 
Deze zijn: een advocatenkantoor overschrijdende alliantie opbouwen, gericht op diversiteit en inclusie; uitwisselen van goede praktijken inzake diversiteit en inclusie; het verhogen van het bewustzijn inzake non-discriminatie en diversiteitskwesties door de krachten te bundelen bij het organiseren van evenementen, workshops, opleidingssessies, enz.; werken aan een diverse en inclusieve werkomgeving.
Wij zijn er vast van overtuigd dat het bundelen van onze inspanningen de verwezenlijking van deze doelstellingen zeer ten goede zal komen.
Website: https://legaldiversityalliance.be/
Contact: info@legaldiversityalliance.be

Linklaters (2019)

PagePersonnel (2022)
Open at Work lijkt de juiste plaats om ideeën uit te wisselen, van anderen te leren en bovendien inspirerende mensen te ontmoeten om onze geest te openen. Page Group is bereid hier deel van uit te maken en deel uit te maken van een betekenisvolle vereniging waar de waarden en de realiteit samenkomen. Page Group werkt aan het interne bewustzijn van de LGBTQ+-bevolking en wil graag een 100% inclusief bedrijf worden waar mensen 100% zichzelf kunnen zijn op het werk!

Pfizer (2021)
Bij Pfizer omarmen we elke dag diversiteit en inclusie. Het is een integraal onderdeel van onze cultuur. Wij moedigen onze mensen aan zich te uiten en te functioneren op een manier die overeenkomt met wie zij zijn en hoe zij zich onder anderen identificeren, wat betreft gender, etniciteit of seksuele geaardheid. Om ervoor te zorgen dat onze collega’s in een veilige omgeving kunnen groeien, zijn CRG-netwerken van cruciaal belang, en daarom hebben wij ons OPEN-netwerk en zijn wij daar trots op.
Deze veilige, diverse, inclusieve en gelijkwaardige omgeving binnen Pfizer stelt niet alleen elke collega in staat om zich te ontplooien en de beste authentieke versie van zichzelf te zijn, maar weerspiegelt ook de verscheidenheid en diversiteit van patiënten die Pfizer over de hele wereld wil dienen.

Procter & Gamble – P&G Gable (2020)
Meer dan 30 jaar geleden startte een groep P&G werknemers een beweging die een diepgaande en blijvende impact zou hebben op ons bedrijf – de opname van de LGBTQ+ gemeenschap in P&G’s inspanningen voor gelijkheid. Als resultaat van hun inspanningen veranderde P&G op 15 september 1992 formeel haar diversiteitsverklaring om expliciet seksuele geaardheid op te nemen en maakte de weg vrij voor de latere opname van genderidentiteit en -expressie – een belangrijke stap voorwaarts die op dat moment slechts 3% van de Fortune 500-bedrijven had genomen.
Vandaag de dag blijven we ons inzetten om een cultuur van respect te creëren die uitstekend en divers LGBTQ+-talent aantrekt, behoudt en ontwikkelt, dat ook een afspiegeling is van onze wereldwijde consumenten. Als bedrijf en als gemeenschap streven wij ernaar een omgeving te creëren waarin mensen uit het hele LGBTQ+-spectrum zich gewaardeerd voelen en waarin wij onze verschillen inzetten voor gemeenschappelijke doelen om te fungeren als een kracht voor groei en een kracht voor het goede in de wereld. Voorbeelden van hoe wij wereldwijd opkomen voor de zichtbaarheid van LGBTQ+ vindt u hier: https://us.pg.com/lgbtq-visibility/

Project B

Proximus (2021)
Het is geen geheim dat Proximus al vele jaren veel belang hecht aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. Als bedrijf vinden wij het belangrijk om dit verankerd te houden in onze cultuur en onze medewerkers te laten weten dat ze kunnen zijn wie ze willen zijn. Hoewel de keuze om over gender en seksualiteit te praten een persoonlijke keuze blijft, zijn wij ervan overtuigd dat mensen pas echt tot bloei komen als ze het gevoel hebben dat ze niet bang hoeven te zijn dat anderen over hen oordelen. Om deze mentaliteit te versterken en ons beleid ten aanzien van LGBTQ+ personen te verduidelijken, heeft Proximus zich aangesloten bij “Open@Work”. Zo kan het bedrijf zijn expertise benutten om zijn openheid voor diversiteit en inclusie te tonen naar zijn medewerkers en naar de maatschappij toe, en iedereen laten weten dat het bij Proximus mogelijk is om jezelf te zijn.

PwC – Shine (2021)
Bij PwC engageren we ons om een werkplek te creëren waar iedereen zichzelf kan zijn, inclusief lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders, queers, interseksuelen, aseksuelen en mensen die zichzelf identificeren (LGBTQIA+). Dit is niet alleen omdat het juist is om dit te doen, maar ook omdat een inclusieve werkplek ons in staat stelt om verschillende achtergronden en perspectieven te omarmen en zo betere resultaten te creëren voor cliënten en de maatschappij.
We hebben binnen het PwC-netwerk verschillende netwerken opgezet, zoals Shine voor LGBTQIA+ en de wereldwijde, PwC Europe en EMEA diversity and inclusion (D&I) communities. Deze netwerken organiseren diverse virtuele en persoonlijke activiteiten om een inclusieve cultuur te creëren.
Shine is het LGBTQIA+ diversiteitsnetwerk van PwC. Deze naam weerspiegelt onze visie om een vriendelijke en inclusieve werkplek te creëren voor onze LGBTQIA+ collega’s en bondgenoten. Elke dag brengen zij hun authentieke zelf naar het werk bij PwC en Shine laat hen zien dat ze niet alleen zijn. We brengen de belangrijkste thema’s van onze LGBTQIA+ collega’s voor het voetlicht.

SAP (Nieuw lid 2023)

Toyota Motor Europa (2022)
Bij Toyota doet iedereen ertoe. Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie is voor ons een strategische topprioriteit. Met onze collectieve en oprechte inspanningen willen we een rijke en diverse organisatie opbouwen die de samenleving weerspiegelt, en echte inclusie bereiken.
De stem van ons divers personeelsbestand versterken staat centraal in onze strategie. Een belangrijke motor en katalysator voor verandering zijn onze werknemersnetwerken. Zij bieden een warme, gastvrije veilige ruimte voor kansarme groepen en bondgenoten, vergroten het bewustzijn door evenementen en activiteiten te organiseren en adviseren over het DE&I-beleid. De netwerken staan open voor iedereen die lid wil worden, een actieve rol als vrijwilliger wil spelen of gewoon af en toe wil ondersteunen.
De LGBTQI+-groep “All Colors of the Rainbow (ACOR)” van Toyota Motor Europe ging in 2020 van start. Met meer dan 500 volgers en een sterk team van vrijwilligers organiseert ACOR-evenementen zoals Pride Week en IDAHOT in Toyota-vestigingen in heel Europa. Meer info : Diversity, Equity and Inclusion at Toyota Europe (toyota-europe.com)

Trainbow Belgium (2022)
We zijn een vereniging van LGBTI+ gezinde vrijwilligers die werkzaam zijn bij de Belgische Spoorwegen (NMBS, Infrabel, HR-Rail) en hun dochterondernemingen.  Ieder van ons heeft enkele zaken gemeenschappelijk: we dragen diversiteit hoog in het vaandel en, we verzetten ons tegen elke vorm van discriminatie op de werkvloer. We zijn LGBTI+ en we houden van treintjes en alles wat er mee te maken heeft.  We hebben dus een hart voor diversiteit én voor het spoor. We zijn een bonte mix van collega’s die actief zijn in heel diverse beroepscategorieën in de verschillende entiteiten: van treinbestuurders NMBS over ingenieurs Infrabel en seinhuispersoneel tot mensen actief in HR.

UCB – UCB+ (2020)
UCB+ is UCB’s wereldwijde LGBTQ+ Employee Resource Group, opgericht in 2019, die wil bijdragen aan een open, inclusieve en veilige omgeving voor de LGBTQ+-gemeenschap bij UCB, waar iedereen zich gelijk en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit/expressie.
UCB+ streeft ernaar intern bewustzijn te creëren, diversiteit van gedachten te benutten, de reputatie van UCB als favoriete werkgever te vergroten, en een aantrekkelijke en diverse werkplek vorm te geven voor huidig en toekomstig talent.
UCB+ biedt ook een inclusief platform voor bondgenoten die erkennen dat mensen beter presteren als ze zichzelf kunnen zijn.
E-mail: ucbplus@ucb.com

UPS (Nieuw lid 2023)
UPS viert de bijdragen van alle LGBTQ+ werknemers en bondgenoten in juni en het hele jaar door. Wij geloven dat werknemers op hun best zijn als ze zich echt gesteund voelen door hun collega’s en leiders. We werken hard om een uitnodigende omgeving te creëren waarin iedereen elke dag zijn ware zelf naar het werk kan brengen.
Hoewel “Je hoort bij UPS” onze kreet is, is het ondersteunen van de LGBTQ+ gemeenschappen en hun bondgenoten veel meer dan een schreeuw – het gaat erom dat je dag in dag uit komt opdagen als bondgenoot en pleitbezorger. UPS’ers doen het werk achter onze woorden.
– De afgelopen twee jaar heeft de UPS Foundation meer dan 1,2 miljoen dollar geïnvesteerd in initiatieven die de LGBTQ+ gemeenschap wereldwijd ondersteunen, waaronder organisaties als de Human Rights Campaign en StartOut.
– In 2022 deden UPS-medewerkers bijna 10.000 uur vrijwilligerswerk om de LGBTQ+-gemeenschap te ondersteunen.
Wij vinden dat elke werknemer elke dag naar het werk moet komen met het gevoel gerespecteerd, gewaardeerd en opgenomen te worden. Wij staan achter onze LGBTQ+ werknemers en zetten ons in om hen een gastvrije, ondersteunende cultuur te bieden zodat zij zich kunnen ontplooien.
Wij zetten ons in voor werknemers die zich identificeren als LGBTQ+ en hun bondgenoten. De Pride Alliance Business Resource Group, voorgezeten door Laura Lane, EVP & Chief Corporate Affairs and Sustainability Officer, biedt UPS-medewerkers een veilige ruimte om alle delen van hun identiteit te omarmen en authentieker te leven, terwijl ze zich ook beter verbonden voelen met hun gemeenschap. Er zijn 12 afdelingen in de VS en vier extra afdelingen in Canada, België, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk.
Pride gaat over het verheffen van de stemmen van hen die vaak gemarginaliseerd en/of ongezien zijn. Bij UPS zien we onze LGBTQ+ werknemers, leveranciers en klanten, we horen hen, en wat belangrijk is, we zijn solidair met hen.

VO Group (Nieuw lid 2023)
We zijn een communicatiegroep die complementaire expertisedomeinen combineert om de boodschap van instellingen en bedrijven zichtbaarder en relevanter te maken en hun banden met hun publiek te versterken. Maar ook om hen te helpen de nieuwe uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden aan te gaan en hun bijdrage tot de transitie naar een meer verantwoorde en serene samenleving te stimuleren.  
Onze kracht? We vertrouwen op onze creativiteit, kijken verder en creëren voortdurend nieuwe, originele en krachtige communicatiemiddelen om in te spelen op de noden en toekomstige uitdagingen van onze klanten en engageren daarbij de burgers en stakeholders.  
Onze diensten? We begeleiden onze klanten van het advies en de strategie tot de uitvoering ervan en staan in voor communicatie in al haar vormen.
In een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt, een tijd van dematerialisatie en opkomende artificiële intelligentie, willen we bij VO meebouwen aan een serene, authentiekere samenleving die steunt op diepere waarden die wij allemaal delen. Als schakel in de transitie naar een meer verantwoorde, duurzame samenleving die de mens centraal stelt, zin geeft en de sociale banden aanhaalt, zetten we ons elke dag opnieuw in om verandering teweeg te brengen.  
Ons gedrag van vandaag bepaalt de samenleving van morgen. 
VO Group – Today for tomorrow